vypoctová technika

Informačné a komunikačné technológie

Poradenstvo v oblasti IT infraštruktúry
Dodávka výpočtovej techniky a software
Servis informačno - kancelárskej techniky
Tlačové kopírovacie služby a outsourcing
Zavádzanie bezpečnostných systémov a antivírovej ochrany
Riešenie webových aplikácií
Mimoškolské vzdelávacie činnosti

slaboprudove rozvody

Slaboprúdové rozvody

Projektovanie, dodávka, montáž a servis:
Počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov
Telekomunikačných systémov - pobočkové ústredne
Elektornických zabezpečovacích sytémov - EZS
Elektronických požiarnych systémov - EPS
Evakuačných systémov - EVAC
Prístupových dochadzkových systémov
Kamerových systémov - CCTV
Televíznych a satelitných systémov STA

elektorinstalacie

Elektroinštalácie

Oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
Rozvody NN
Bleskozvody
Odborné prehliadky a revízie
Vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch do 1000V

Referencie

Krajský súd Prešov logo

Krajský súd Prešov

klimatizácia

Pivovar Šariš logo

Pivovar Šariš

revízie

Plaza Beach logo

Plaza Beach

satelitný hotelový systém,
štrukturovaná kabeláž,
telefónna ústredňa

COOP jednota logo

COOP Jednota

štrukturovaná kabeláž,
dodávka klimatizačných jednotiek

Metodicko-pedagogické centrum logo

Metodicko-pedagogické centrum

klimatizácia kancelárskych
priestorov pobočiek
Prešov a Bratislava

Certifikáty

Certifikát Aritech
Licencia na prevádzku technickej služby
Certifikát Panasonic
Certifikát Siemens
Certifikát Avigilon
Certifikát Dahua
Certifikát Entry a Dahua

Kontakty

MicroSpin s.r.o.

Pod Táborom 2793/13
080 01 Prešov

IČO: 45 572 577
DIČ: 2023 042 714
IČ DPH: SK2023 042 714
IBAN: SK36 1111 0000 0010 9245 4011

Spoločnosť zapísana v OR OS Prešov
Oddiel:Sro, Vložka č.:23022/P

Ing. Pavol Dzivý

Project manager

Mobil: 0911 778 778
E-mail: pavol.dzivy@microspin.sk

Štefan Šarišský

Project manager

Mobil: 0910 909 596
E-mail: stefan.sarissky@microspin.sk

Kontaktný formulár

Microspin s.r.o. logo

Firma MicroSpin s.r.o. vznikla v roku 2010, ako prirodzený dôsledok expanzie firmy Promont, spol. s r.o. Prešov s nárastom dodávok riadiacich systémov technologických prvkov zasahujúcich do odvetvia informačných technológií. Z jednoduchých riešení sa postupne vygenerovali dodávky, ktoré mali jednoznačný charakter dodávok výpočtovej techniky. Takouto genézou vznikla vo firme Promont divízia IT riešení, ktorú bolo kvôli prehľadu a predmetu podnikania nutné odčleniť.

Firma MircoSpin s.r.o. vznikla za účelom:

  • poskytovanie komplexných dodávok výpočtovej techniky a jej servis
  • navrhovania a implementácie informačných technológií od renomovaných svetových výrobcov
  • realizácie komunikačných, dátových a VPN sietí
  • konsolidácie tlačových a kopírovacích služieb a ich outsorcovaniu
  • zavádzanie bezpečnostných systémov a antivírovej ochrany
  • riešenia webových aplikácií
  • mimoškolskej vzdelávacej činnosti