vypoctová technika

Informačné a komunikačné technológie

Poradenstvo v oblasti IT infraštruktúry
Dodávka výpočtovej techniky a software
Servis informačno - kancelárskej techniky
Tlačové kopírovacie služby a outsourcing
Zavádzanie bezpečnostných systémov a antivírovej ochrany
Riešenie webových aplikácií
Mimoškolské vzdelávacie činnosti

slaboprudove rozvody

Slaboprúdové rozvody

Projektovanie, dodávka, montáž a servis:
Počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov
Telekomunikačných systémov - pobočkové ústredne
Elektornických zabezpečovacích sytémov - EZS
Elektronických požiarnych systémov - EPS
Evakuačných systémov - EVAC
Prístupových dochadzkových systémov
Kamerových systémov - CCTV
Televíznych a satelitných systémov STA

elektorinstalacie

Elektroinštalácie

Oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
Rozvody NN
Bleskozvody
Odborné prehliadky a revízie
Vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch do 1000V

Referencie

AutoCont SK a.s. logo

AutoCont SK a.s.

Štrukturovaná kabeláž
Optické siete
Kamerové systémy

Pivovar Šariš logo

Pivovar Šariš

revízie

PLAZA BEACH RESORT logo

PLAZA BEACH RESORT

satelitný hotelový systém
štrukturovaná kabeláž
telefónna ústredňa

COOP jednota logo

COOP Jednota

štrukturovaná kabeláž
dodávka klimatizačných jednotiek

Metodicko-pedagogické centrum logo

Metodicko-pedagogické centrum

klimatizácia kancelárskych
priestorov pobočiek
Prešov a Bratislava


LEYARD EUROPE  logo

LEYARD EUROPE

Štrukturovaná kabeláž
Kamerové systémy
Zabezpečovacie systémy
Dochádzkové systémy

DECATHLON logo

DECATHLON

Štrukturovaná kabeláž
Zabezpečovacie systémy
Rozhlasové systémy
Kamerové systémy

GOHR logo

GOHR

Kamerové systémy
Optické siete

SCHNEIDER logo

SCHNEIDER

Kamerové systémy

CondorNet, s.r.o. logo

CondorNet, s.r.o.

Štrukturovaná kabeláž
Optické sieteÚrad Prešovského samosprávneho kraja  logo

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

servis klimatizačných jednotiek kancelárskych priestorov úradu

Krajský súd Prešov logo

Krajský súd Prešov

Klimatizácia kancelársky priestorov

PEhAES a.s. logo

PEhAES a.s.

Štrukturovaná kabeláž
Telefónna ústredňa
Audio hlásky

Mesto Sabinov logo

Mesto Sabinov

Kamerový systém

W.I.S., s.r.o. logo

W.I.S., s.r.o.

Štrukturovaná kabeláž
Optická sieť
Kamerové systémy
Klimatizačné jednotky

Certifikáty

Certifikát LENOVO partner
Licencia na prevádzku technickej služby
Certifikát Panasonic
Certifikát Siemens
Certifikát SCHRACK
Osvedčenie odborná spôsobilosť §23
Certifikát Honeywell PSN-EZS
Certifikát EPS-Bosch
Certifikát Plena BOSCH
Certifikát Preasideo BOSCH
Certifikát Paviro BOSCH
Certifikát FPA BOSCH
Certifikát Avigilon
Certifikát Dahua
Certifikát Entry a Dahua
Certifikát HP-Partner

Kontakty

MicroSpin s.r.o.

Pod Táborom 2793/13
080 01 Prešov

IČO: 45 572 577
DIČ: 2023 042 714
IČ DPH: SK2023 042 714
IBAN: SK36 1111 0000 0010 9245 4011

Spoločnosť zapísana v OR OS Prešov
Oddiel:Sro, Vložka č.:23022/P

Ing. Pavol Dzivý

Project manager

Mobil: 0911 778 778
E-mail: pavol.dzivy@microspin.sk

Štefan Šarišský

Project manager

Mobil: 0910 909 596
E-mail: stefan.sarissky@microspin.sk

Kontaktný formulár

Microspin s.r.o. logo

Firma MicroSpin s.r.o. vznikla v roku 2010, ako prirodzený dôsledok expanzie firmy Promont, spol. s r.o. Prešov s nárastom dodávok riadiacich systémov technologických prvkov zasahujúcich do odvetvia informačných technológií. Z jednoduchých riešení sa postupne vygenerovali dodávky, ktoré mali jednoznačný charakter dodávok výpočtovej techniky. Takouto genézou vznikla vo firme Promont divízia IT riešení, ktorú bolo kvôli prehľadu a predmetu podnikania nutné odčleniť.

Firma MircoSpin s.r.o. vznikla za účelom:

  • poskytovanie komplexných dodávok výpočtovej techniky a jej servis
  • navrhovania a implementácie informačných technológií od renomovaných svetových výrobcov
  • realizácie komunikačných, dátových a VPN sietí
  • konsolidácie tlačových a kopírovacích služieb a ich outsorcovaniu
  • zavádzanie bezpečnostných systémov a antivírovej ochrany
  • riešenia webových aplikácií
  • mimoškolskej vzdelávacej činnosti